Dương Văn Đoan

Dương Văn Đoan

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Đào tạo tại chức

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  26/04/1972
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Số 54 - Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Đào tạo tại chức
 • mail Email:
  doandv@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0912263626
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học
 • Nơi đào tạo
  ĐH VH Hà Nội
 • Ngành học
  CT VHQC
 • Năm tốt nghiệp
  1995
 • Nước đào tạo
  Việt nam
 • Bằng đại học 2
  ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  2000
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: thanh thao
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  QLGD; Tieng Anh
 • Nơi đào tạo
  ĐH QG Hà Hội; Southern Luzon State University Philippines
 • Năm cấp bằng
  2008, 2017
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tin học B; Giáo dục học đại học; Nghiệp vụ sư phạm
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 1998-1999
  BCH Đoàn trường; Phòng TC-HC trường Cao đẳng GTVT
  Phó Bí thư Đoàn trường; Cán sự phòng TC-HC
 • 2000-2004
  BCH Đoàn trường; Phòng TC-HC trường Cao đẳng GTVT
  Phó Bí thư Đoàn trường; Giảng dạy
 • 01/6/1996 đến 1998
  Trường Trung học GTVT khu vực I; sau là Trường Cao đẳng GTVT
  1/2 Công tác Đoàn; 1/2 Cán bộ phòng TC-HC
 • 2005-2006
  VP Đảng ủy; Phòng TC-HC Trường Cao đẳng GTVT
  Cán bộ VP Đảng ủy; Giảng dạy
 • 2007-2008
  Giảng viên bộ môn Tiếng Anh khoa KHCB Trường Cao đẳng GTVT
  Giảng dạy
 • 2009-T4/2011
  Giảng viên Trung tâm GDTX trường Cao đẳng GTVT
  Giảng dạy, Quản lý SV
 • T5/2011-T5/2014
  Trung tâm GDTX, sau đó là Khoa Đào tạo tại chức Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng dạy, QLSV
 • T6/2014-T8/2016
  Khoa Đào tạo tại chức Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Các hướng nghiên cứu quan tâm