Giang Thị Tuyết Nhung

Giang Thị Tuyết Nhung

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  27/01/1986
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Xóm Chùa - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Tài chính - Kế toán
 • mail Email:
  nhunggtt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học tại chức
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Thương Mại
 • Ngành học
  Kế toán Doanh nghiệp
 • Năm tốt nghiệp
  2013
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính do Học viện Hành chính cấp năm 2013
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 01/09/2006-30/09/2008
  Tại Nhà ăn tập thể trường ĐH Công nghệ GTVT
  Nhân viên
 • 01/10/2008 - 01/08/2010
  Phòng Hành chính - Quản trị trường ĐH Công nghệ GTVT
  Nhân viên
 • Từ 02/08/2010 đến nay
  Phòng Tài chính - Kế Toán trường ĐH Công nghệ GTVT
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm