Hà Mạnh Hùng

Hà Mạnh Hùng

Y sĩ đa khoa

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Dự án nghiên cứu: Lập bản đồ mạng lưới xã hội và tình dục của nam giới.
  Vai trò: Thành viên
  2010
  Cấp Nhà nước
 • 2
  Dự án phòng chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt nam do chính phủ Austrariavà chính phủ Hà Lan tài trợ nghiên cứu: Tỷ lệ hiện nhiễm HIV, Viêm gan B, Viêm gan C, trong các cơ sở khép kín.
  Vai trò: Thành viên
  2011
  Cấp Nhà nước
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin