Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  10/10/1987
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Nghệ An
 • business Địa chỉ:
  54 Trieu Khuc, Thanh Xuan, Hanoi
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  lanhhs@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông Vận tải
 • Ngành học
  Kỹ thuật xây dựng công trình
 • Năm tốt nghiệp
  10/6/2010
 • Nước đào tạo
  Vietnam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Tốt
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Đường ô tô và đường thành phố
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông Vận tải
 • Năm cấp bằng
  25/9/2013
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Kỹ thuật xây dựng và môi trường
 • Nơi đào tạo
  Hiroshima University
 • Năm cấp bằng
  23/3/2018
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Analysis of Strength Development Mechanism of Cement-Treated Soils under Different Curing Conditions through Chemical and Microstructural Investigations
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ Sư phạm
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2/2011- Nay
  Bộ môn Địa kỹ thuật- Khoa Công trình
  Giảng viên
 • 10/2014-3/2015
  Hiroshima University
  Research student
 • 4/2015-3/2018
  Hiroshima University
  Doctoral student
 • 7/2018-3/2019
  Đại học Công nghệ GTVT
  Reviewer of International Journal of GEOMATE (ESCI journal), Reviewer for International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018)
 • 29-31/8/2016
  Tokyo, Japan
  The best lecture award of the 11th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, 29th-31st August, 2016, Tokyo, Japan.
 • 12/2017
  Hiroshima University, Japan.
  President’s Award for “2017 Hiroshima University Excellent Student Scholarship”, Hiroshima University, Japan.
 • 12/2017
  Hiroshima University
  Dean’s Award for Excellent Student in Graduate School of Engineering, Hiroshima University, 2017
 • 23//3/2018
  Hiroshima University
  President award for excellent student in research of doctor course 2015-2018, Hiroshima University.
 • 4/2019-4/2020
  Hiroshima University, Japan.
  Giảng dạy, nghiên cứu và làm Reviewer for Journal of Marine Science and Engineering (ISI, IF=1.732); The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019 (published by Springer (https://www.springer.com/gp)), International Journal of GEOMATE (ISI-ESCI). Applied sciences (ISI-IF = 2.217); Minerals (ISI-IF=2.25); Environmental Earth Sciences (ISI-IF=1.871), The Open Civil Engineering Journal (scopus), Arabian Journal for Science and Engineering (IF = 1.253).
 • 8/12-2019-13/12/2019
  IFSTTAR, French Institute of Science and Technology for Transport, France
  Seminar on geotechnical problems (with invitation)
 • 10/2016-11/2016
  IFSTTAR, French Institute of Science and Technology for Transport, France
  Scientific visit
 • 4/2020-nay
  Hiroshima University, Japan và Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng dạy, nghiên cứu và Reviewer for Journal of Geomate (ESCI), The Open Civil Engineering Journal (scopus), Sustainability (IF = 2.592), Advances in Civil Engineering (IF = 1.104), Materials (IF=3.057), VN Journal of Earth Sciences (ESCI), Magazine of Civil Engineering (ESCI), Journal of Applied Science and Engineering (ISI-ESCI), Scientific reports ( IF = 3.998), SN Applied Sciences (ESCI-ISI), The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020), FRONTIERS IN EARTH SCIENCE (IF = 2.689), Journal of Advanced Concrete Technology (IF = 1.103), International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture 2021 (06 papers), Arabian Journal for Science and Engineering (ISI-IF = 1.711), Materials (ISI - IF = 3.057), Cigos 2021 (05 papers), Minerals (IF = 2.38)
Các hướng nghiên cứu quan tâm