Hoàng Đình Thi

Hoàng Đình Thi

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  20/06/1962
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Hành chính - Quản trị
 • mail Email:
  hoangdinhthi@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học tại chức
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Ngành học
  Chuyên ngành Luật
 • Năm tốt nghiệp
  1998
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Nga
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Quản lý Khoa học và công nghệ
 • Nơi đào tạo
  Học viện Kỹ thuật Quân sự
 • Năm cấp bằng
  2010
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Giáo dục học Đại học do Khoa Sư phạm- ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2001
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 04/1985 - 03/1986
  Xí nghiệp xây dựng Đường 210
  Công nhân kỹ thuật xưởng
 • 03/1986 - 01/1989
  Tiểu đoàn 12, trung đoàn 68, sư đoàn 304, QĐ II
  Nhân viên quân lực
 • 01/1989 - 04/1990
  Xí nghiệp xây dựng Đường 210
  Công nhân kỹ thuật xe máy
 • 04/1990 - 12/1995
  Trường Trung học Giao thông vận tải khu vực I
  Giáo viên trung học
 • 01/1996 - 05/1997
  Trường Trung học Giao thông vận tải khu vực I
  Tổ trưởng tổ vật tư xe máy
 • 02/1997-06/1997
  Trường Cao đẳng GTVT
  Phó trưởng phòng Quản trị - đời sống thiết bị
 • 06/1997 - 07/2011
  Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng GTVT
  Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, phó bí thư chi bộ phòng, tổ trưởng Công đoàn phòng
 • 08/2011- nay
  Phòng Hành chính - Quản trị trường Đại học Công nghệ GTV
  Phó trưởng phòng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Công đoàn phòng
Các hướng nghiên cứu quan tâm