Hoàng Thế Phương

Hoàng Thế Phương

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Thiết kế mô hình xe ô tô tự hành phục vụ thí nghiệm trong hệ thống giao thông thông minh ITS
  Vai trò: Cán bộ nghiên cứu
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tàu lặn ứng dụng trong công tác khảo sát, kiểm tra công trình giao thông dưới nước, mã số DT134024
  Vai trò: Thành viên
  2015
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu, chế tạo mô hình hệ thống giao thông thông minh trên đường cao tốc phục vụ công tác đào tạo trong các trường ngành Giao thông vận tải, mã số DT144037
  Vai trò: Thư ký đề tài
  2016
  Cấp Bộ
 • 4
  Xác định tần số dao động của hệ thống cơ điện tử sử dụng MEMS gia tốc
  Vai trò: Thành viên
  2017
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu về đô thị thông minh (Smart City) và vấn đề phát triển giao thông trong đô thị thông minh, đề xuất lộ trình phát triển tại Việt Nam, mã số DT184083
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2019
  Cấp Bộ
 • 6
  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xác định hàm lượng nhựa có trong hỗn hợp bê tông nhựa, mã số DT194064
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2020
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cánh thu năng lượng đến lực cản chuyển động của thiết bị lặn tự hành có bổ sung năng lượng mặt trời
  ISBN: 978-604-913-719-8
  Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X
 • 2
  Nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà thông minh
  2015
  Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 10/2015
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin