Hoàng Thị Hồng Lê

Hoàng Thị Hồng Lê

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  06/11/1969
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  P 407 nhà H1; Trường Đại học Công nghệ Giao Thông Vận Tải
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Kinh tế vận tải
 • mail Email:
  lehth@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  024 35528964
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Mỏ Địa Chất
 • Ngành học
  Kinh tế Địa chất
 • Năm tốt nghiệp
  1991
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Quản trị kinh doanh
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
 • Năm cấp bằng
  2001
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Tổ chức và Quản lý Vận tải
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
 • Năm cấp bằng
  2017
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Thành phố HÀ NỘI
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 11/1991 – 8/2001
  Trường Trung cấp Giao thông vận tải khu vực I (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT)
  Giáo viên
 • 8/2001 – 3/2004
  Trường CĐGTVT (nay là Trường Đại học Công Nghệ GTVT)
  Phó trưởng BM Kinh Tế – Khoa KTVT
 • 3/2004 – 10/2005
  Trường CĐGTVT (nay là Trường Đại học Công Nghệ GTVT)
  Giảng viên; Phó bí thư chi bộ KTVT; Phó Khoa KTVT
 • 10/2004 – 10/2005
  Trường CĐ GTVT (Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)
  Phó bí thư Chi bộ; Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa KTVT,
 • 10/2005 – 12/2005
  Trường CĐ GTVT (Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)
  Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa KTVT.
 • 01/2006 – 5/2010
  Trường CĐ GTVT (Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)
  Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa KTVT.
 • 6/2010 – 3/2011
  Trường CĐ GTVT (Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)
  Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa KTVT; Uỷ viên BCH Đảng bộ
 • 4/2011 – 7/2011
  Trường CĐ GTVT (Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)
  Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa KTVT kiêm Trưởng BM Kế toán – kiểm toán; Uỷ viên BCH Đảng bộ
 • 8/2011 – 9/2013
  Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa KTVT kiêm Trưởng BM Kế toán – kiểm toán; Uỷ viên BCH Đảng bộ
 • 10/2013 – 6/2017
  Trường ĐH Công nghệ GTVT.
  Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa KTVT kiêm Trưởng BM Kế toán – kiểm toán; Uỷ viên BCH Đảng bộ
 • 10/2013 – 6/2017
  Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa KTVT kiêm Trưởng BM Kế toán – kiểm toán; Uỷ viên BCH Đảng bộ
 • 1/7/2017 - 10/2018
  Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa KTVT kiêm Trưởng BM Kế toán – kiểm toán; Uỷ viên BCH Đảng bộ
 • 10/2018 - nay
  Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa KTVT; Uỷ viên BCH Đảng bộ
Các hướng nghiên cứu quan tâm