Hoàng Thị Huyền Châm

Hoàng Thị Huyền Châm

cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm CNTT - Thư viện

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  02/09/1989
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Phòng Thanh tra Giáo dục - trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải- cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Trung tâm CNTT - Thư viện
 • mail Email:
  chamhth@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0963 301 680
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học giao thông vận tải
 • Ngành học
  kế toán
 • Năm tốt nghiệp
  2014
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: B1
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tin học ứng dụng IC3, Chuyên viên
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ 2011 - nay
  Thư viện
  cán sự thư viện
Các hướng nghiên cứu quan tâm