Hoàng Văn Lâm

Hoàng Văn Lâm

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề QTKD Vận tải đường bộ
  Vai trò: Ủy viên
  2009
  Cấp Bộ
 • 2
  Xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ Cao đẳng nghề QTKD Vận tải đường bộ
  Vai trò: Ủy viên
  2009
  Cấp Bộ
 • 3
  Xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Khai thác Vận tải đường sắt
  Vai trò: Ủy viên
  2010
  Cấp Bộ
 • 4
  Tính toán trọng lượng đoàn tàu, áp lực guốc hãm cần thiết cho 100 T trọng lượng đoàn tàu của Đường sắt công nghệ mỏ, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (dịch vụ khoa học)
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng vận tải (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH GTVT, mã số NCS2011-VTKT-31)
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012
  Cấp Trường
 • 6
  Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hệ thống bán vé trực tuyến cho hành khách sử dụng dịch vụ của hãng xe kinh doanh vận tài hành khách”, Mã số DT164066
  Vai trò: Thành viên
  2017
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Đổi mới mô hình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành logistics Việt Nam
  2018
  Hội nghị toàn quốc về logistics: Các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, tháng 4/2018
 • 2
  Phân tích hệ thống cung ứng dịch vụ theo mô hình mạng lưới
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải số 8/2017
 • 3
  Mô hình chuỗi chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt (Nội san Khoa học và Công nghệ giao thông)
  2016
  Trường Đại học Công nghệ GTVT
 • 4
  Xây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở Việt Nam (luận án tiến sỹ)
  2016
  Trường Đại học Giao thông vận tải
 • 5
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt dưới góc độ hành khách (Mã số: DT141516)
  2015
  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
 • 6
  Xây dựng hệ thống chỉ tiêu chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt
  2014
  Tạp chí GTVT số 9/2014
 • 7
  Phân tích các yếu tố hình thành chất lượng vận tải hành khách bằng đường sắt
  2013
  Tạp chí GTVT số 7/2013
 • 8
  Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng vận tải (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mã số NCS2011-VTKT-31)
  2012
  Trường Đại học Giao thông vận tải
 • 9
  Một số quan điểm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách để tăng cường năng lực cạnh tranh của Đường sắt Việt Nam
  2012
  Hội Kinh tế vận tải ĐSVN, Kỷ yếu Khoa học tháng 12/2012
 • 10
  Chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong mối quan hệ giữa người tiêu dùng, người lao động, nhà quản lý doanh nghiệp và quản lý kinh tế vĩ mô
  2011
  Tạp chí Giao thông vận tải số 3/2011.
 • 11
  Quản lý chất lượng vận tải hành khách ngành đường sắt Việt Nam hướng tới quản lý chất lượng toàn diện
  2008
  Tạp chí Giao thông vận tải số 7/2008
 • 12
  Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng đường sắt cao tốc ở Việt Nam (luận văn thạc sỹ)
  2003
  Trường Đại học Giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Bài giảng Tổ chức chạy tàu (phần 1)
  2007
  Trường Cao đẳng GTVT, NXB Giao thông vận tải.
 • 2
  Bài giảng Tổ chức chạy tàu (phần 2)
  2009
  Trường Cao đẳng GTVT, NXB Giao thông vận tải.
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin