Khuất Duy Dũng

Khuất Duy Dũng

Thac sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  21/11/1993
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Quận Hà Đông, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  dungkd@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0376468717
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông vận tải
 • Ngành học
  Kỹ sư xây dựng Công trình giao thông
 • Năm tốt nghiệp
  2016
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: TOEIC 870
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Kỹ xư xây dựng Công tình giao thông
 • Nơi đào tạo
  Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
 • Năm cấp bằng
  2020
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ sư phạm
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 1/12/2016 - Nay
  Bộ môn Thí nghiệm - Tin học công trình, Khoa Công trình, Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Các hướng nghiên cứu quan tâm