Lê Chí Luận

Lê Chí Luận

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  08/03/1980
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Phòng 406, Nhà H1, Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công nghệ thông tin
 • mail Email:
  luanlc@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Sư phạm Hà Nội 1
 • Ngành học
  Toán - Tin
 • Năm tốt nghiệp
  2002
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Tốt
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Công nghệ thông tin
 • Nơi đào tạo
  Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2009
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Công nghệ thông tin
 • Nơi đào tạo
  Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2018
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên biểu đồ tuần tự.
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • 1. Certificate course in Advanced Web Technology, 2009, CMC, New Delhi, India; 2. Project Management Fundamentals (Based on the PMI® Global Standard), 2019, Project Management Institute; 3. Certificate course in Sustainable Urban Transportaion, 2019, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Seoul, Korea.
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 3/2006 - 6/2014
  Bộ môn Tin học Chuyên ngành, trường Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học
 • 7/2014 - 7/2015
  Bộ môn Hệ thống thông tin, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học
 • 8/2015 - 31/5/2018
  Bộ môn Hệ thống thông tin, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ GTVT
  Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin, giảng dạy và Nghiên cứu khoa học
 • 01/6/2018 - đến nay
  Bộ môn Hệ thống thông tin, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ GTVT.
  Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin. Nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Hướng nghiên cứu: Model checking, Testing, Assume-Guarantee Verification, Software Engineering, Intelligent Transport System.
Các hướng nghiên cứu quan tâm