Lê Nguyên Khương

Lê Nguyên Khương

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Sử dụng vật liệu composite TRC trong việc gia cường, sửa chữa kết cấu công trình
  Vai trò: Chủ nhiệm
  Cấp Nhà nước
 • 2
  Nghiên cứu tính toán mái taluy gia cố bằng vật liệu composite
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2007
  Cấp Trường
 • 3
  Benchmark on the beyond design seismic capacity of reinforced concrete shear walls
  Vai trò: Phụ trách nghiên cứu (INSA-Lyon, Cộng hòa Pháp)
  2014
 • 4
  Benchmark on the beyond design seismic capacity of reinforced concrete shear walls Phase 1
  Vai trò: Phụ trách nghiên cứu (Đề tài trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Công nghệ GTVT & INSA-Lyon, Cộng hòa Pháp)
  2016
 • 5
  Nghiên cứu hệ thống cảnh báo vi phạm chiều cao tĩnh không ứng dụng trong giao thông đường thủy
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • 6
  Benchmark on the beyond design seismic capacity of reinforced concrete shear walls Phase 2
  Vai trò: Phụ trách nghiên cứu (Đề tài trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Công nghệ GTVT & INSA-Lyon, Cộng hòa Pháp)
  2017
 • 7
  Numerical and experimental study on the use of textile reinforced concrete (TRC) for strengthening of existing structure
  Vai trò: Phụ trách nghiên cứu (Đề tài trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Công nghệ GTVT & Đại học ENISE, Cộng hòa Pháp)
  2018
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Application of weighted Latin hypercube sampling in stochastic modelling of shear strength of RC beams
  2019
  International Conference CIGOS 2019
 • 2
  Application of Building Information Modelling, Extended tracking technique and Augmented Reality in Building Operating Management
  2019
  International Conference CIGOS 2019
 • 3
  Analytical and numerical solutions for heat transfer and effective thermal conductivity of cracked media
  2018
  Journal of Applied Geophysics
 • 4
  An experimental study for in-plane cyclic behavior of clay masonry walls reinforced by TRC composites
  2018
  7th International Conference on Protection of Structures Against Hazards
 • 5
  Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng bê tông cốt lưới dệt TRC gia cường bản bê tông cốt thép
  2018
  Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 14
 • 6
  Giải pháp lai gia cường bê tông cốt lưới sợi dệt nhằm nâng cao khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép
  2018
  Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng
 • 7
  Hệ thống cảnh báo vi phạm chiều cao tĩnh không - Ứng dụng trong giao thông đường thủy
  2018
  Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018
 • 8
  Experimental investigations of reinforced concrete beams repaired/reinforced by TRC composites
  2017
  Journal of Composite Structures
 • 9
  Áp dụng vật liệu composite trc trong việc sửa chữa, gia cường kết cấu công trình
  2017
  Tạp chí Giao Thông Vận Tải
 • 10
  Modelling of cfrp strengthening on the behavior of rc slender columns
  2017
  Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây Dựng - Số đặc biệt
 • 11
  Simulation of reinforced concrete short shear walls subjected to seismic loading
  2017
  Proceedings of the fourth international conference CIGOS Vietnam 2017
 • 12
  RC short shear walls subjected to seismic loading
  2016
  Nuclear Engineering and Designs
 • 13
  Phân tích cột ngắn bê tông cốt thép gia cường frp bằng phương pháp thực nghiệm và mô hình hóa
  2016
  Tạp chí Giao Thông Vận Tải
 • 14
  Mô hình kết cấu bê tông cốt thép bất đối xứng chịu hiệu ứng xoắn dưới tác động của động đất
  2016
  Tạp chí Cầu Đường
 • 15
  Approaches to determine the ultimate strength and failure mechanisms of RC short columns retrofitted by FRP
  2016
  European journal of environmental and civil engineering
 • 16
  Hệ thống cảnh báo vi phạm chiều cao tĩnh không ứng dụng trong giao thông đường thủy
  2016
  Tập san - Hội nghị an toàn Giao thông Quốc gia 2016
 • 17
  Comparaison de modèles de comportement béton pour la simulation des tests SMART 2013
  2015
  The Ninth National AFPS Conference 2015, Marne-La-Vallée, France
 • 18
  Contribution à la compréhension du comportement des structures renforcées par FRP sous séismes
  2015
  These.fr, France
 • 19
  Two local concrete models for simulating asymmetric RC structures under earthquake loadings
  2014
  WORKSHOP SMART2013, Paris (France), November, 2014
 • 20
  Pushover experiment and numerical analyses on CFRP-retrofit concrete shear walls with different aspect ratios
  2014
  Composite Structures, Volume 113, 403–418
 • 21
  Local and Non Local approaches for simulating CFRP-reinforced concrete shear walls under monotonic loads
  2013
  COMPDYN 2013, Kos Island, Greece.
 • 22
  Essais expérimentaux et analyse par éléments finis des murs de contreventement en béton armé non renforcés et renforcés par TFC
  2013
  Construction and Sustainable Development, CIGOS 2013, France
 • 23
  Analyse spectrale de la tour cattenom dans le cas de sollicitation sismique
  2013
  Projet de recherche INSA-Lyon, EDF
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  KM-Editor's user manuel
  2014
  France
 • 2
  Comportement des structures renforcées par FRP sous séismes
  2015
  INSA-Lyon, France
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Dương Đức Tiến
  Phân tích dao động của tấm mặt đường BTXM nhiều lớp trên nền đàn hồi chịu tải trọng di động
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018