Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  23/11/1983
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Bộ môn Đường - Khoa Công trình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  huylq@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0983092145
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
 • Ngành học
  Xây dựng Đường bộ
 • Năm tốt nghiệp
  2007
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2011
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ sư phạm
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ tháng 7/2007 đến tháng 11/2009
  Công ty cổ phần tư vấn quốc tế
  Cán bộ tư vấn thiết kế
 • Từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2010
  Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2
  Cán bộ tư vấn thiết kế
 • Từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2011
  Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Reenco
  Cán bộ tư vấn thiết kế
 • Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012
  Viện nghiên cứu quản lý đất đai
  Cán bộ
 • Từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013
  Bộ môn Địa kỹ thuật - Khoa công trình - ĐH CN GVVT
  Giảng viên
 • Từ tháng 4 năm 2013 đến nay
  Bộ môn Đường Bộ - Khoa công trình - ĐH CN GTVT
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm