Lê Quang Việt

Lê Quang Việt

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả môn học chạy cự ly trung bình cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2016-2017
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy quá trình hồi phục sau tập luyện môn học chạy cự ly trung bình cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2017-2018
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả môn học xà kép cho nam sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  Năm học 2015-2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng nhằm nâng cao hiệu quả môn học xà kép cho nam sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT
  2020
  Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • 2
  Giải pháp nâng cao hiệu quả môn chạy cự ly trung bình cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Số kì 2
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay
 • 3
  Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy quá trình hồi phục sau tập luyện môn học chạy cự ly trung bình cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tảỉ
  2019
  Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Hướng dẫn ôn tập học phần "Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam''
  2020
  Nhà xuất bản lao động - xã hội. số 283/QĐ NXB LĐXH; Hà Nội, ngày 18/06/2020
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin