Lê Quỳnh Mai

Lê Quỳnh Mai

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Thành viên chính thức đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm cầu sau sử dụng cho các loại ô tô tải nhỏ tải trọng đến 3 tấn”
  Vai trò: Thành viên chính thức
  Đã nghiệm thu - 2010
  Cấp Nhà nước
 • 2
  Thành viên chính thức đề tài cấp nhà nước: “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất lắp ráp xe ô tô chuyên dụng trộn bê tông thay thế nhập khẩu”
  Vai trò: Thành viên chính thức
  Đã nghiệm thu - 2011
  Cấp Nhà nước
 • 3
  Thành viên chính thức đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo tấm trước xe khách 29 chỗ bằng vật liệu Composite”
  Vai trò: Thành viên chính thức
  Đã nghiệm thu - 2012
  Cấp Bộ
 • 4
  Thành viên chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo cụm trục các đăng truyền lực của xe tải dưới 3 tấn nâng cao năng lực nội địa hóa phụ tùng ôtô”
  Vai trò: Thành viên chính thức
  Đã nghiệm thu -2009
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Đồng tác giả bài báo: Thí nghiệm xác định ồn rung khung vỏ xe khách 29 chỗ sản xuất lắp ráp trong nước
  2013
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số tháng 9.2013
 • 2
  Đồng tác giả bài báo: Khảo sát rung động khung vỏ ô tô khách 29 chỗ trong trường hợp xe nổ máy đứng yên tại chỗ
  2013
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số tháng 9.2013
 • 3
  Đồng tác giả bài báo: Khảo sát ồn rung khung vỏ ô tô khách 29 chỗ
  2013
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số tháng 12.2013
 • 4
  Đồng tác giả bài báo: “Research on vibration of the passenger car made in Viet Nam”
  2010
  International Conference on Automotive Engineering (ICAE-6)-2010 (Thái Lan)
 • 5
  Đồng tác giả bài báo: “Research the effect of dynamic torque applied gearbox to reduce durability of gearbox”
  2010
  International Conference on Automotive Engineering (ICAE-6)-2010 (Thái Lan)
 • 6
  Đồng tác giả bài báo: “Áp dụng tiêu chuẩn ISO 8579-1: 2002(E) xác định độ ồn của hộp số cơ khí sử dụng trên ôtô”
  2009
  Tạp chí Giao thông vận tải - Số 03/2009
 • 7
  Đồng tác giả bài báo:Experiment for Analyzing the Effect of the Powertrain Vibration on the Cabin in the Truck LF3070G1
  2009
  The 15th Asia pacific Automotive Engineering Conference (APAC-15)
 • 8
  Đồng tác giả bài báo: “Một số vấn đề đánh giá chất lượng phanh ô tô tải thông dụng lắp ráp tại Việt Nam”
  2008
  Tạp chí Giao thông vận tải- Số 10/2008
 • 9
  Đồng tác giả: “Sổ tay linh kiện, phụ tùng xe ôtô tải thông dụng”
  2008
  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin