Lê Thị Hồng Điệp

Lê Thị Hồng Điệp

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Cơ sở Thái Nguyên

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  17/10/1966
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thái Nguyên
 • business Địa chỉ:
  Phòng Tài chính - Kế toán- Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Thái Nguyên
 • album Đơn vị:
  Cơ sở Thái Nguyên
 • mail Email:
  dieplth@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Tại chức
 • Nơi đào tạo
  Viện Đại học mở Hà Nội
 • Ngành học
  Kế toán doanh nghiệp
 • Năm tốt nghiệp
  1997
 • Nước đào tạo
  Việt nam
 • Bằng đại học 2
  Cử nhân Triết học
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  2007
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Kinh tế chính trị
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Năm cấp bằng
  2009
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Ngoại ngữ, tin học, Kế toán trưởng, Quản lý Nhà nước và xã hội, NVSP giảng dạy đại học
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 1987-1992
  Trường Trung học GTVT Khu vực I
  Kế toán viên
 • 1993-2000
  Phân hiệu Cao đẳng GTVT Miền Núi
  Kế toán tổng hợp; UV- BCH Công đoàn trường, BCH Công đoàn Phân hiệu
 • 2001-2002
  Phân hiệu Cao đẳng GTVT Miền Núi
  Phó phòng TCKT- Phụ trách Kế toán
 • 2003-2004
  Phân hiệu Cao đẳng GTVT Miền Núi
  Trưởng phòng TCKT- Bí thư chi bộ TCKT
 • 2004-2011
  Phân hiệu Cao đẳng GTVT Miền Núi
  Trưởng phòng TCKT; Bí thư chi bộ TCKT, Phó chủ tịch Công đoàn, Đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên
 • 2011-2015
  Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên
  Trưởng phòng TCKT, Bí thư chi bộ TCKT, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, thường trực Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Cở sở Đào tạo Thái Nguyên
 • Từ tháng 02/2015 đến nay
  Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên
  Trưởng phòng TCKT, Bí thư chi bộ TCKT, Chủ tịch công đoàn Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên, thường vụ Công đoàn Trường
Các hướng nghiên cứu quan tâm