Lê Thị Như Trang

Lê Thị Như Trang

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  các sự cố và cách xử lý sự cố khi thi công móng sâu tại Vĩnh Phúc
  Vai trò: chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Tỉnh
 • 2
  Tiêu chuẩn ”Bitum – Xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp“
  Vai trò: tham gia
  2016
  Cấp Bộ
 • 3
  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA- HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG – THIẾT KẾ THEO PHƯƠNG PHÁP SUPERPAVE
  Vai trò: tham gia
  2017
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Thermally induced postbuckling of thin CNT-reinforced composite plates under nonuniform in-plane temperature distributions
  DOI: 10.1177/0892705720962172
  Journal of Thermoplastic Composite Materials
 • 2
  THERMAL POSTBUCKLING ANALYSIS OF FG-CNTRC DOUBLY CURVED PANELS WITH ELASTICALLY RESTRAINED EDGES USING REDDY’S HIGHER ORDER SHEAR DEFORMATION THEORY
  số 3 ( vol 42)
  Vietnam Journal of Mechanics
 • 3
  Thermally induced postbuckling of higher order shear deformable CNT reinforced composite flat and cylindrical panels resting on elastic foundations with elastically restrained edges
  https://doi.org/10.1080/15397734.2020.1785312
  mechanics based design of structures and machines
 • 4
  Thermomechanical nonlinear stability of pressure-loaded functionally graded carbon nanotube-reinforced composite doubly curved panels with tangentially restrained edges
  2019
  Proc IMechE Part C:J Mechanical Engineering Science
 • 5
  Thermomechanical nonlinear stability of pressure-loaded CNT-reinforced composite doubly curved panels resting on elastic foundations
  2019
  Nonlinear Engineering
 • 6
  Tangential Edge Constraint Sensitivity of Nonlinear Stability of CNT-Reinforced Composite Plates under Compressive and Thermomechanical Loadings
  2018
  Journal of Engineering Mechanics, ASCE
 • 7
  Thermomechanical nonlinear analysis of axially compressed carbon nanotube-reinforced composite cylindrical panels resting on elastic foundations with tangentially restrained edges
  2018
  JOURNAL OF THERMAL STRESSES
 • 8
  Thermal postbuckling of shear deformable CNT- reinforced composite plates with tangentially restrained edges and temperature- dependent properties
  2018
  Journal of Thermoplastic Composite Materials
 • 9
  Nonlinear stability of CNT-reinforced composite cylindrical panels with elastically restrained straight edges under combined thermomechanical loading conditions
  2018
  Journal of Thermoplastic Composite Materials
 • 10
  Nonlinear stability of carbon nanotube-reinforced composite cylindrical panels resting on elastic foundations and subjected to combined loads
  2017
  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X
 • 11
  DEFLECTION ANALYSIS OF PLATE REINFORCED BY LATTICE STIFFENNER SYSTEM BY USING FIRST ORDER SHEAR DEFORMATION PLATE THEORY
  2017
  Tạp chí cầu đường Việt Nam
 • 12
  FUNDEMANTAL FREQUENCY ANALYSIS OF MULTILAYER CORRUGATED PLATE STRUCTURES
  2017
  Tạp chí cầu đường Việt Nam
 • 13
  Imperfection and tangential edge constraint sensitivities of thermomechanical nonlinear response of pressure-loaded carbon nanotube-reinforced composite cylindrical panels
  2017
  Acta Mech
 • 14
  Buckling and postbuckling of thin composite cylindrical panels reinforced composite cylindrical panels subjected to axial compresion in thermal envỉonmets
  2017
  tạp chí cơ học Việt Nam
 • 15
  Elastic stability of trapezoidal corrugated metal pipings subjected to external pressure
  2016
  Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông
 • 16
  Phân tích động lực của tấm mặt đường bê tông cốt thép trên nền đàn hồi chịu tải trọng di động
  2016
  - TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Động lực học công trình
  2018
  nhà xuất bản xây dựng
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin