Lê Thu Hằng

Lê Thu Hằng

Thạc sĩ kinh tế

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Tạp chí điên tử Khoa học và công nghệ giao thông

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Chỉ số đo lường lạm phát ở Việt Nam
  9/2018
  Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
 • 2
  Xây dựng chỉ số quản trị công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  4/2017
  Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
 • 3
  Ứng dụng hiệu quả các công cụ đo lường rủi ro của công ty chứng khoán
  12/2017
  Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
 • 4
  Vài nét về hoạt động của thị trường Upcom
  11/2016
  Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
 • 5
  Một số biện pháp quản lý rủi ro thanh khoản của công ty chứng khoán
  12/2016
  Tạp chí Thanh tra Tài chính
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin