Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Determination of ammonium and potassium extracted from soil samples by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detetion
  2016
  Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 • 2
  Chính sách phát triển năng lượng tái tạo: Kinh nghiệm của Vương quốc Anh và bài học đối với Việt Nam
  2015
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin