Lê Thu Sao

Lê Thu Sao

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Công Đoàn

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Một số giải pháp phát triển thị phần vận tải hàng hóa cho ngành Đường sắt/SXKD VTĐS
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2004
  Cấp Trường
 • 2
  Một số vấn đề về nhu cầu vận tải trong kinh tế thị trường
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2006
  Cấp Trường
 • 3
  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản trị kinh doanh VTĐB
  Vai trò: Thư ký
  2009
  Cấp Bộ
 • 4
  Chương trình khung nghề Quản trị kinh doanh VTĐB trình độ Cao đẳng, Trung cấp/
  Vai trò: Thành viên
  2009
  Cấp Bộ
 • 5
  Nghiên cứu phát triển dịch vụ Logistics trong ngành vận tải
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2009
  Cấp Trường
 • 6
  Chương trình khung ngành Khai thác Vận tải sắt hệ Trung cấp
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Bộ
 • 7
  Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực quản lý và khai thác đường sắt đô thị ở Việt Nam
  Vai trò: Thành viên
  2013
  Cấp Bộ
 • 8
  Nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức vận chuyển container trên đường sắt kết nối các phương thức vận tải trên trục Bắc-Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Bộ
 • 9
  Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016-2019
  Cấp Nhà nước
 • 10
  Nghiên cứu đánh giá hiệu quả giải pháp kết nối vận tải đường sắt với các cảng biển và các phương thức vận tải khác nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng dịch vụ logistics
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2018
  Cấp Bộ
 • 11
  Nghiên cứu đề xuất lựa chọn phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua phù hợp với năng lực khai thác của các tuyến đường sắt ở Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2021
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Lê Thu Sao, Nguyễn Tiến Quý, Hồ Ánh Sáng, Nghiên cứu công tác phân tích biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị
  2021
  Tạp chí GTVT
 • 2
  Lê Thu Sao, Nguyễn Thị Trang, Vương Thị Hương Thu, Đề xuất phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua cho các tuyến đường sắt của Việt Nam
  2021
  Tạp chí GTVT
 • 3
  Nguyễn Tiến Quý, Lê Thu Sao, Hồ Ánh Sáng, Nghiên cứu giải pháp vẽ biểu đồ chạy tàu cho tuyến đường sắt Việt Nam
  2020
  Tạp chí GTVT
 • 4
  Lê Thu Sao, Ứng dụng công nghệ thông tin lựa chọn phương án lập tàu suốt kỹ thuật một cụm tối ưu trên đường sắt
  2019
  Tạp chí GTVT
 • 5
  Lê Thu Sao, Logistics trong kinh doanh thương mại điện tử, thực trạng và giải pháp cho thị trường Việt Nam
  2017
  Tạp chí GTVT
 • 6
  Lê Thu Sao, Xây dựng PA vận chuyển container trên đường sắt kết nối các phương thức vận tải trên trục Bắc - Nam
  2017
  Tạp chí GTVT
 • 7
  Lê Thu Sao, Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt
  2017
  Tạp chí GTVT
 • 8
  Lê Thu Sao, Thu hút nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng tại TP Hà Nội, thực trạng và giải pháp
  2017
  Tạp chí GTVT
 • 9
  Lê Thu Sao, Đánh giá hệ quả của việc gia tăng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
  2016
  Kỷ yếu Hội thảo Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội)
 • 10
  Lê Thu Sao, Hoạt động vận chuyển container trên đường sắt, những vấn đề hiện tại và giải pháp cho tương lai
  2015
  Tạp chí GTVT
 • 11
  Lê Thu Sao, Nguyễn Hữu Hà, Đổi mới công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt theo hướng gắn với thị trưởng và hội nhập quốc tế
  2012
  Tạp chí GTVT
 • 12
  Lê Thu Sao, Tác động của các yếu tố thuộc môi trường sản xuất kinh doanh đến hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt trong điều kiện hiện nay
  2011
  Tạp chí GTVT
 • 13
  Lê Thu Sao, Sử dụng phân tích SWOT trong xây dựng chiến lược kinh doanh vận tải đường sắt
  2011
  Tạp chí GTVT
 • 14
  Nguyễn Hữu Hà, Lê Thu Sao, Nhu cầu vận chuyển hành khách trong kinh tế thị trường
  2005
  Tạp chí GTVT
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Lê Thu Sao (chủ biên), Nguyễn Hữu Hà, Giáo trình Tổ chức chạy tàu 1
  2016
  NXB Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Thái Thanh Tuấn (hướng dẫn chính)
  Tăng cường công tác quản lý dịch vụ nhà chung cư của xí nghiệp 2 thuộc công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tại Hà Nội
  Trình độ: Thạc sĩ
  2015
 • 2
  Lê Thị Ái Hiên (hướng dẫn chính)
  Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA tại Sở Giao dịch III - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2015