Lê Văn Mạnh

Lê Văn Mạnh

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Đề xuất một phương pháp tính toán lực xung kích đối với cầu đường bộ
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2012
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu tính toán tối ưu tiết diện thanh chịu nén trên cơ sở điều kiện ổn định.
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định khả năng chịu tải của kết cấu nhịp cầu đường sắt bê tông cốt thép được sửa chữa tăng cường bằng vật liệu polymer cốt sợi carbon (CFRP).
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Phân tích đánh giá nguyên nhân hư hỏng khe co giãn và mặt cầu do lực xung kích, đề xuất giải pháp giảm thiểu các hư hỏng
  2018
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 2
  Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác khe co giãn dọc giữa dầm cầu bê tông cố thép cũ và phần mở rộng
  2018
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam
 • 3
  Phân tích đánh giá phương pháp tính hệ số xung kích cầu đường bộ trong kiểm định cầu cũ
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 4
  Nghiên cứu tính toán tối ưu tiết diện thanh thép chịu nén trên cơ sở điều kiện ổn định theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5575-2012
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 5
  Phân tích đánh giá thực trạng và triển vọng phát triển phương pháp mô hình hoạt tải cho cầu đường bộ
  2014
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 6
  Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính hệ số xung kích cầu đường bộ,
  2013
  Tạp chí cầu đường Việt Nam
 • 7
  Phân tích đánh giá thực trạng và triển vọng phát triển phương pháp tính hệ số xung kích cầu đường bộ
  2013
  Tuyển tập Hạ tầng giao thông Việt nam với phát triển bền vững, TISDV-2013
 • 8
  Обобщенная конструктивная форма сталежелезобетонных двухпилонных вантовых автодорожных мостов и блок-схема программы автоматизации их проектирования
  2010
  Строительная механика инженерных конструкций и сооружений
 • 9
  Обобщенная конструктивная форма сталежелезобетонного двухпилонного вантового моста
  2010
  Исследование мостовых и тоннельных сооружений
 • 10
  Оптимизация независимых параметров сталежелезобетонных двухпилонных вантовых автодорожных мостов
  2010
  Наука и техника в дорожной отрасли
 • 11
  Применение метода конечных элементов для расчета двухпилонных вантовых мостов
  2010
  Исследование мостовых и тоннельных сооружений
 • 12
  Экономия на балках
  2007
  Мир Дорог
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép
  2017
  Nhà xuất bản giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin