Lương Công Lý

Lương Công Lý

Tiến sĩ Triết học

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  10/06/1976
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  lylc@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy tập trung
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Ngành học
  Triết học
 • Năm tốt nghiệp
  2001
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Ngôn ngữ - Tiếng Anh
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  2013
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: cơ bản
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Triết học
 • Nơi đào tạo
  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Năm cấp bằng
  2008
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Triết học
 • Nơi đào tạo
  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Năm cấp bằng
  2014
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • 1. Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng.2. Chứng chỉ Giảng viên chính năm 2017. 3. Chứng chỉ tin học năm 2017
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 4/2020 đến nay
  Khoa Chính trị-Quốc phòng an ninh-Giáo dục thể chất, Trường đại học Công nghệ GTVT
  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa, hội đồng khoa
 • 04/2002–12/2005
  Bộ môn Chính trị, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • 09/2001-03/2002
  Bộ môn Chính trị, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • 01/2006 –12/2006
  Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Mác – Lênin, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)
  Phó Bí thư Đoàn trường, Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • 01/2007 –04/2008
  Bộ môn Chính trị, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • 05/2008 –11/2009
  Tổ Triết học, Khoa Mác – Lênin, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)
  Giảng dạy,nghiên cứu khoa học và quản lý tổ triết học
 • 12/2009-03/2010
  Khoa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý khoa và Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • 04/2010-03/2011
  Khoa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý khoa và tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • 04/2011-07/2011
  Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý khoa và tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • 08/2011-02/2012
  Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý khoa và tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • 03/2011-09/2013
  Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quản lý khoa và tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • 03/2011-09/2013
  Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học,lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa Lý luận chính trị
 • 10/2013-04/2014
  Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa và hội đồng khoa Lý luận chính trị
 • 05/2014-06/2015
  Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa, hội đồng khoa, tổ Giáo dục Pháp luật
 • 07/2015-3/2017
  Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa, hội đồng khoa và tổ giáo dục pháp luật
 • 4/2017 - 6/2017
  Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa, hội đồng khoa và tổ giáo dục pháp luật
 • 7/2017 - 3/2020
  Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo chi bộ, quản lý khoa, hội đồng khoa
Các hướng nghiên cứu quan tâm