Lương Hoàng Anh

Lương Hoàng Anh

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Đánh giá các giao thức trong triển khai hệ thống VPN tại trường ĐH Công nghệ GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu xây dựng phần mềm nhận dạng form chấm thi trắc nghiệm ứng dụng trong chấm thi tuyển sinh tại trường ĐH Công nghệ GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2014
  Cấp Trường
 • 3
  Ứng dụng và triển khai hệ thống E-learning trong trường ĐH Công nghệ GTVT
  Vai trò:
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin