Lưu Thị Thu Hà

Lưu Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Đánh giá tình trạng nước giếng khoan tại trường Cao đẳng GTVT và đề ra phương hướng xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt tại trường
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  Phân tích, đánh giá ô nhiễm kim loại trong động vật thuỷ sinh tại nơi thu gom tái chế rác thải điện, điện tử
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2011
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống video hướng dẫn thí nghiệm thực hành môn Hoá đại cương
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2012
  Cấp Trường
 • 4
  Khảo sát hiện trạng không khí và đánh giá mức độ tác động đến người tham gia giao thông trên một số tuyến phố của quận Thanh Xuân - Hà Nội’’
  Vai trò: Thành viên
  2017
  Cấp Trường
 • 5
  Ứng dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên trường đại học công nghệ GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2018
  Cấp Trường
 • 6
  Dự án SX thử nghiệm: Hoàn thiện công nghệ chế tạo sơn chống ăn mòn chất lượng cao (tuổi thọ >15 năm), có sử dụng phụ gia nano cho các kết cấu thép trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng, công suất 200 tấn/năm.
  Vai trò: Thành viên
  2018-2020
  Cấp Nhà nước
 • 7
  Tiêu chuẩn: Sơn và vecni- Phương pháp xác định độ tương phản
  Vai trò: Thành viên
  2019
  Cấp Bộ
 • 8
  Tiêu chuẩn: Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ
  Vai trò: Thành viên
  2020
  Cấp Bộ
 • 9
  Nghiên cứu ứng dụng các hệ lớp phủ có độ bền cao để bảo vệ các công trình bê tông cốt thép làm việc trong môi trường ven biển
  Vai trò: Thư ký đề tài
  2020-2021
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Development of Artificial Neural Networks Trained by Heuristic Algorithms for Prediction of Exhaust Emissions and Performance of a Diesel Engine Fuelled with Biodiesel Blends.
  2019
  Springer
 • 2
  Khảo sát hiện trạng không khí và đánh giá mức độ tác động đến người tham gia giao thông trên một số tuyến phố của quận Thanh Xuân - Hà Nội’’
  Số tháng 7/2019
  Tạp chí GTVT
 • 3
  Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các dạng DimMethylAsonic(DMA), MonoMethylAsonic(MMA) Asenit(AsIII), Asenat(AsV) trong cây thuỷ trúc bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật Hidrua hoá kết hợp với Chemometrics
  2016
  Tạp chí Hoá học và ứng dụng
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Hóa học đại cương
  2014
  NXB Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin