Lưu Thị Vân Anh

Lưu Thị Vân Anh

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Lựa chọn các dạng bài tập phù hợp nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV trường Đại học Công nghệ GTVT.
  Vai trò: Chủ đề tài
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN ĐỐI VỚI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG
  Vai trò: Chủ đề tài
  2019
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin