Mai Văn Chiến

Mai Văn Chiến

Thạc sỹ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu tối ưu hóa mạng nơ ron nhân tạo để dự đoán sức kháng cắt của dầm bê tông gia cố thép sợi
  Số tháng 5 năm 2020
  Tạp chí giao thông vận tải
 • 2
  Nghiên cứu tính toán dầm BTCT đúc sẵn ƯST theo lý thuyết độ tin cậy
  2014
  Tạp trí viện KHCN bộ GTVT
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Giáo trình KTTC2
  2016
  Trường ĐH công nghệ GTVT
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin