Ngô Thị Hồng Quế

Ngô Thị Hồng Quế

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu ảnh hưởng thay đổi góc chéo đến phân bố nội lực trong cầu dầm chéo góc trên đường ô tô tiết diện chữ I
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2013
  Cấp Trường
 • 2
  Tính toán dầm Bê tông cốt thép chịu lực cục bộ theo nguyên lý giàn ảo (Strut and tie)
  Vai trò: Tham gia
  2013
  Cấp Trường
 • 3
  Tiêu chuẩn ”Bitum – Xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp“
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  MÔ HÌNH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP BẤT ĐỐI XỨNG CHỊU HIỆU ỨNG XOẮN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT
  2016
  Tạp chí Cầu đường ISSN 1859-459X, tháng 7-2016
 • 2
  ANALYSIS OF FRP-STRENGTHENED SHORT RC COLUMNS BY ANALYTICAL AND NUMERICAL APPROACHES
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818, tháng 7-2016
 • 3
  Vạch kẻ đường dạng băng keo – khả năng ứng dụng và một số kết quả thử nghiệm ban đầu trong chỉ dẫn an toàn giao thông ở Việt Nam
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải, Số đặc biệt, tháng 8-2015
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin