Ngô Thị Hường

Ngô Thị Hường

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Cơ hội và thách thức từ EVFTA đối với doanh nghiêp Việt Nam
  Kì I - tháng 7/2020
  Tạp chí tài chính
 • 2
  Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán của doanh nghiệp sản xuất
  Kì 2- tháng 6/2020
  Tạp chí tài chính
 • 3
  Triển khai kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  2019
  Tạp chí tài chính
 • 4
  Sự khác biệt giữa hình thức kế toán thủ công và kế toán ứng dụng CNTT tại doanh nghiệp
  2018
  Tạp chí tài chính - đầu tư Đông Nam Á
 • 5
  Phương thức phân biệt các khoản chênh lệch doanh thu và chi phí
  2017
  Tạp chí tài chính
 • 6
  Một số ảnh hưởng của chi phí nhân công đến thuế thu nhập doanh nghiệp
  2016
  Nội san trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin