Ngô Thị Lành

Ngô Thị Lành

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm các môn chuyên ngành CĐ KTĐT-PTTH tại trường CĐPTTH I
  Vai trò: Thành viên chính
  2006
  Cấp Bộ
 • 2
  Xây dựng bộ giáo trình các môn chuyên ngành hệ CĐ KTĐT-PTTH tại trường CĐ PTTH I
  Vai trò: Thành viên chính
  2008
  Cấp Bộ
 • 3
  Thiết kế, thi công KIT mạch thí nghiệm vi xử lý MCS-51 dùng trong giảng dạy tại Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I
  Vai trò: Thành viên chính
  2013
  Cấp Bộ
 • 4
  Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống đào tạo e-learning tại trường CĐ Phát thanh truyền hình I
  Vai trò: Thành viên chính
  2016
  Cấp Bộ
 • 5
  Nghiên cứu, xây dựng mô hình thiết bị sửa chữa ứng dụng cho đào tạo nghề tại trường cao đẳng phát thanh truyền hình I
  Vai trò: Thành viên chính
  2017
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt mô hình dàn trải máy thu hình và máy tăng âm sử dụng cho đào tạo nghề điện tử dân dụng
  2019
  Hội nghị khoa học thường niên năm 2019 - Trường Đại học Thủy lợi
 • 2
  Wideband Low Noise Amplifier Design at L band for Satellite Receiver
  Vol. 5
  International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology
 • 3
  Design of a C-Band Low-Noise Block Front-end for Satellite Receivers
  Vol 11
  International Journal of Applied Engineering Research
 • 4
  Design of a Front-End for Satellite Receiver
  Vol. 6
  International Journal of Electrical and Computer Engineering
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin