Ngô Thị Thu Tình

Ngô Thị Thu Tình

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Dao Phuong Nam, Ngo Thi Thu Tinh, Vu Van Binh and Tran Khanh Nguyen, “A Robust Adaptive Dynamic Controller for an Uncertain Mobile Robot System,” in Proc.The 7th AUN/SEED – Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering., Oct. 2014, pp. 164 – 170.
  2014
  The 7th AUN/SEED – Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Principles of Automatic Control
  2018
  University of Transport Technology
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin