Nguyễn Công Tuấn

Nguyễn Công Tuấn

NCS-Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu điều khiển lực phanh nhằm ổn định quỹ đạo chuyển động của ô tô
  Vai trò: chủ nhiệm
  2014
  Cấp Trường
 • 2
  nghiên cứu điều khiển ổn định của ô tô với hệ thống chống lắc ngang tích cực theo tình trạng mặt đường của việt nam
  Vai trò: cán bộ tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  ỨNG DỤNG MÔĐUN LS-DYNA TRONG PHÀN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG KHUNG XE CHỞ KHÁCH 8 CHỖ NGỒI TRONG TRƯỜNG HỢP HAI XE VA CHẠM TRỰC DIỆN
  2016
  Nội san khoa học và công nghệ giao thông số 3, đại học công nghệ giao thông vận tải
 • 2
  Nghiên cứu lựa chọn hệ thống giám sát tải trọng WIM trong điều kiện giao thông của Việt Nam
  2015
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Công nghiệp HN, Hội nghị Khoa học Câu lạc bộ Cơ khí động lực 2015
 • 3
  Research Algorithm of On-board Mass (OBM) monitoring based on Air-Spring Suspension characters
  2015
  ICAT 2015 Proceeding, October 2015, Hanoi, Vietnam
 • 4
  Nghiên cứu phương pháp tính toán để kiểm soát tải trọng trên xe khách
  2014
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam - số đặc biệt
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin