Nguyễn Đăng Nam

Nguyễn Đăng Nam

Đại học

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Cơ sở Thái Nguyên

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  19/09/1963
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Tổ 13 Phường Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên
 • business Địa chỉ:
  Tổ 13 P Tân Thịnh TPTN
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Thái Nguyên
 • album Đơn vị:
  Cơ sở Thái Nguyên
 • mail Email:
  namnd@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  01683554311
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  vừa làm vừa học
 • Nơi đào tạo
  Đại học GTVT
 • Ngành học
  Cầu đường bộ
 • Năm tốt nghiệp
  2010
 • Nước đào tạo
  VN
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Bàng B tiếng anh
  Mức độ: Rất hạn chế
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Chưa có thông tin
Các hướng nghiên cứu quan tâm