Nguyễn Đức Tuyên

Nguyễn Đức Tuyên

Thạc sĩ KT

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Tận dụng chất thải xây dựng trong thành phố Hà Nội, tái sử dụng làm móng công trình đường ôtô
  Vai trò: Chủ trì
  2003
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu xây dựng mô hình kiểm định cầu thông qua kết cấu nhịp thép Bailey ở xưởng thực hành công trình
  Vai trò: Chủ trì
  2005
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Kiểm định cầu
  2015
  NXB Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin