Nguyễn Duy Nam

Nguyễn Duy Nam

Cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  28/06/1983
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Xóm chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Tổ chức cán bộ
 • mail Email:
  namnd83@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Lao động - Xã Hội
 • Ngành học
  Quản trị nhân sự
 • Năm tốt nghiệp
  2009
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Không
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Không
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng. chứng chỉ tiếng Anh: B1, Tin học: cơ bản
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Tháng 3/2010
  Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Quản lý Danh sách cán bộ, giảng viên Trường. Thống kê số liệu, báo cáo, Quyết định cử đi học, tập huấn...
Các hướng nghiên cứu quan tâm