Nguyễn Hoàng Lan

Nguyễn Hoàng Lan

Thạc sỹ kinh tế - nghành Kế toán Kiểm toán

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu quy trình giảng dạy thực hành nghiệp vụ kế toán
  Vai trò: Tham gia
  2013
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Những vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử
  Kỳ 1- Tháng 04/2020
  Tạp chí Tài chính, Kỳ 1- Tháng 04/2020
 • 2
  Đánh giá việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chống chuyển giá tại Việt Nam
  2019
  số 7/ tạp chí công thương, trang 281, tháng 4/2019
 • 3
  Làm sao để người bán hàng tự nguyện nộp thuế
  2017
  Thời báo Kinh tế VN số đặc biệt 155 +156, trang 14, phát hành ngày 30/6/2017
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin