Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  23/03/1977
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Kinh tế vận tải
 • mail Email:
  huudungkh@gmail.com
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội
 • Ngành học
  Cử nhân Anh văn
 • Năm tốt nghiệp
  1999
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  2003
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Anh văn
  Mức độ: cơ bản
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Kinh tế chính trị
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2008
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Kinh tế quốc tế
 • Nơi đào tạo
  Học viện khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
 • Năm cấp bằng
  2018
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • T9/2001 - T6/2020
  Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
  Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
 • T7/2020 đến nay
  Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm