Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Mạnh Hà

Thạc sỹ - NCS

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  19/05/1980
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Khu HC 3 - Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  hanm@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0983.937.989
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính qui
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông Vận tải
 • Ngành học
  Cầu Hầm
 • Năm tốt nghiệp
  2003
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  kỹ thuật - Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
 • Nơi đào tạo
  Học viện kỹ thuật quân sự
 • Năm cấp bằng
  2009
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ sư phạm, tin học văn phòng, Tư vấn giám sát công trình
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 07/2003 - 11/2004
  Sở GTVT Vĩnh Phúc, Công ty Tư vấn Giao Thông Vĩnh Phúc
  Cán bộ kỹ thuật
 • 11/2004 - 02/2006
  Trường Cao đẳng GTVT/Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng viên tổ Cơ sở
 • 01/2006 - 05/2012
  Trường Cao đẳng GTVT/Đại học Công nghệ GTVT
  Phó bí thư Đoàn TNCSHCM
 • 02/2006 - 04/2007
  Trường Cao đẳng GTVT/Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng viên tổ Cầu
 • 05/2007 - 10/2009
  Trường Cao đẳng GTVT/Đại học Công nghệ GTVT
  Quàn lý HS - SV khoa Công trình
 • 10/2009 - 03/2012
  Trường Cao đẳng GTVT/Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng viên tổ Cơ học đất
 • 03/2011 - 05/2012
  Đại học Công nghệ GTVT
  Chính tri viên phó Trung đội tự vệ
 • 03/2012 - 05/2013
  Đại học Công nghệ GTVT
  Xưởng Công trình
 • 05/2013 -> nay
  Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng viên, phó trưởng bộ môn KC - VL
Các hướng nghiên cứu quan tâm