Nguyễn Quốc Bảo

Nguyễn Quốc Bảo

Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu xây dựng một số phương án ngụy trang chống trinh sát đường không của địch
  Vai trò: Thành viên
  2000-2001
  Cấp Bộ
 • 2
  KCB-01-10/5; Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật ngụy trang, nghi trang của bộ đội công binh trong chiến tranh công nghệ cao
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2005-2008
  Cấp Nhà nước
 • 3
  Nghiên cứu chuyển giao tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chất lượng vật liệu ngụy trang công nghệ cao
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2011-2012
  Cấp Nhà nước
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Bùi Chí Thành
  Tính công sự chịu tác dụng của bom JIDAM theo sơ đồ bán diện
  Trình độ: Tiến sĩ
  2008
 • 2
  Bùi Đức Năng
  Tính xác xuất không hỏng của kết cấu hệ thanh có kể đến các yếu tố ngẫu nhiên về vật liệu, hình học của kết cấu và tải trọng
  Trình độ: Tiến sĩ
  2010
 • 3
  Ngô Ngọc Thủy
  Nghiên cứu nổ và lan truyền sản phẩm nổ trong môi trường khí bằng phương pháp hạt không lưới
  Trình độ: Tiến sĩ
  2012
 • 4
  Nguyễn Thanh Quang
  Nghiên cứu sự ổn định của khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp phân tích biến dạng không liên tục
  Trình độ: Tiến sĩ
  2013
 • 5
  Phạm Hoàng
  Nghiên cứu đánh giá chất lượng biện pháp thi công xây dựng theo lý thuyết độ tin cậy
  Trình độ: Tiến sĩ
  2014