Nguyễn Quốc Tới

Nguyễn Quốc Tới

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kết cấu hợp lý trong thiết kế kỹ thuật thi công đê vây phục vụ cho xây dựng các công trình thủy công tại khu vực Hạ Long - Quảng Ninh (Mã số: B2007-03-30-TĐ)
  Vai trò: Tham gia
  2009
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng (Mã số: BĐKH-36)
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Nhà nước
 • 3
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ BIM trong tự động hóa thiết kế kết cấu công trình xây dựng
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2020
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  ThS. Nguyễn Quốc Tới; TS. Lê Hoàng Anh; KS. Nguyễn Trọng Giáp. Ứng dụng công nghệ BIM trong tự động hóa thiết kế công trình xây dựng
  4/2018
  Kỷ yếu Hội thảo "Công tác an toàn và bảo trì công trình xây dựng". Bộ Xây Dựng
 • 2
  Ths. Nguyễn Quốc Tới. Giải bài toán tường chắn có sử dụng neo trong đất theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng phần mềm Plaxis
  10/2017
  Tạp chí Cầu Đường. ISSN 1859-459X
 • 3
  ThS. Nguyễn Quốc Tới; ThS. Trịnh Thị Hoa; KS. Lê Minh Hải. Giải cầu tàu theo phương pháp hệ số nền bằng phần mềm Sap2000
  3/2016
  Nội san KH&CN Giao thông
 • 4
  Ths. Nguyễn Quốc Tới. Neo trong đất giữ ổn định mái dốc
  2016
  Tạp chí GTVT. ISSN 2354-0818
 • 5
  ThS. Nguyễn Quốc Tới; ThS. Đỗ Văn Điền. Gia cố ổn định mái dốc của công trình kè bờ trên nền đất yếu bằng cọc vít ATT
  10/2015
  Tạp chí GTVT
 • 6
  ThS. Vũ Quang Dũng; KS. Nguyễn Quốc Tới. Hiệu quả của thiết bị giảm chấn cột chất lỏng điều chỉnh TLCDs trong việc giảm dao động của tháp cầu dây văng khi chịu tải trọng gió kích động ngẫu nhiên ồn trắng
  4/2014
  Tạp chí GTVT
 • 7
  PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới. Nghiên cứu ứng dụng Bộ chương trình phần mềm MIKE 21 vào tính toán phục vụ xây dựng các công trình Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa ở Việt Nam
  3/2010
  Tạp chí Biển & Bờ
 • 8
  PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới. Ứng dụng giải pháp kết cấu đê vây bằng vật liệu rời trong xây dựng các công trình Cảng - Đường thủy
  3/2010
  Tạp chí Biển & Bờ
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới; KS. Nguyễn Sỹ Han; KS. Nguyễn Khắc Nam; Hoàng Văn Thắng. Giới thiệu các sản phẩm phần mềm MIKE phiên bản 2009 của Viện thủy lực Đan Mạch (DHI)
  2009
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • 2
  PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới; KS. Nguyễn Khắc Nam; KS. Hoàng Văn Thắng; KS. Hoàng Thế Hòa. Phần mềm Sap2000 - Ứng dụng vào tính toán kết cấu công trình
  2010
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • 3
  PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới; KS. Vũ Minh Tuấn; KS. Nguyễn Sỹ Han; KS. Nguyễn Khắc Nam; Hoàng Văn Thắng. Phần mềm SEEP/W - Ứng dụng vào tính toán thấm cho các công trình thủy và ngầm
  2010
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • 4
  PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới. Phần mềm Slope/W - Ứng dụng vào tính toán ổn định trượt sâu công trình
  2011
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • 5
  PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới; KS. Nguyễn Khắc Nam; KS. Hoàng Văn Thắng; KS. Hoàng Thế Hòa. Phần mềm Plaxis 3D Foundation - Ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm
  2011
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • 6
  PGS. TS. Đỗ Văn Đệ; KS. Nguyễn Quốc Tới. Phân tích ứng suất - biến dạng và tính toán lún công trình xây dựng
  2012
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • 7
  TS. Đỗ Ngọc Viện; ThS. Nguyễn Quốc Tới. Phần mềm Plaxis 2D – Phân tích động trong tính toán thiết kế các công trình xây dựng
  2014
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • 8
  TS. Đỗ Ngọc Viện; ThS. Nguyễn Quốc Tới. Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô bằng phần mềm ADS CIVIL
  2014
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • 9
  ThS. Nguyễn Quốc Tới. Bến cầu tàu trong công trình bến cảng
  2015
  Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-1539-2
 • 10
  ThS. Nguyễn Quốc Tới. Hướng dẫn đồ án thiết kế bến cầu tàu trong công trình bến cảng
  2015
  Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-1537-8
 • 11
  ThS. Nguyễn Quốc Tới. Tính toán thiết kế neo trong đất
  2016
  Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-1860-7
 • 12
  TS. Nguyễn Hoàng Long; ThS. Nguyễn Quốc Tới. Phần mềm RSAP - Phân tích và thiết kế kết cấu chuyên nghiệp theo công nghệ BIM
  2017
  Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-2238-3
 • 13
  ThS. Nguyễn Quốc Tới. Ứng dụng Autodesk Revit trong thiết kế công trình 3D theo công nghệ BIM - Revit Structure trong thiết kế kết cấu - Tập 1
  2018
  Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-2482-0
 • 14
  Lê Hoàng Anh - Nguyễn Quốc Tới - Lê Minh Hải. Phần mềm FB-MultiPier trong thiết kế nền móng công trình
  2020
  Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-3246-7
 • 15
  Lê Hoàng Anh - Nguyễn Quốc Tới - Lê Minh Hải. Tính toán - Thiết kế Tường Cừ trong xây dựng công trình
  2020
  Nhà xuất bản Xây dựng. ISBN: 978-604-82-3245-0
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin