Nguyễn Thành Long

Nguyễn Thành Long

thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn môn cầu lông cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Bài báo: Chữ "tâm" trong Đạo Phật
  167
  Tạp chí Công tác Công giáo
 • 2
  Bài báo: Nghiên cứu tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa nâng cao thể lực cho nam sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT
  số đặc biệt
  Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • 3
  Giải pháp nâng cao chất lượng giờ học GDTC ở trường Đại học Công nghệ GTVT
  2018
  Tạp chí Quản lý giáo dục
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Hướng dẫn ôn tập học phần "Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam"
  2020
  NXB Lao động và xã hội, số 283/QĐ-NXBLĐXH
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin