Nguyễn Thanh Minh

Nguyễn Thanh Minh

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  14/12/1977
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Số 54, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  minhnt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0915581886
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Ngành học
  Luật
 • Năm tốt nghiệp
  2000
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Giao tiếp cơ bản
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Luật học
 • Nơi đào tạo
  Học viện Khoa học xã hội
 • Năm cấp bằng
  2014
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng giảng viên về phương pháp đào tạo hiện đại (tháng 6/2019)
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Tháng 01/2009 đến tháng 3/2015
  Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Chuyên viên
 • Tháng 4/1015 đến nay
  Bộ môn Pháp luật, Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng dạy
Các hướng nghiên cứu quan tâm