Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Dung

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu xây dựng mô hình tuyến vận tải hàng hóa nội đô bằng xe chuyên dụng thành phố Hà Nội
  Vai trò: Thành viên
  2006
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics trong giai đoạn hiện nay
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2014
  Cấp Trường
 • 3
  Đề xuất giải pháp giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cụm cảng Hải Phòng
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin