Nguyễn Thị Giang

Nguyễn Thị Giang

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu tính tấm Composite nhiều lớp có xét đến ảnh hưởng của biến dạng do nhiệt độ và độ ẩm
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2013
  Cấp Trường
 • 2
  Tính toán ổn định của vỏ composite nhiều lớp dạng elip và dạng côn đối xứng trục
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu tạo nền và móng đến trạng thái ứng suất - biến dạng dưới bánh xe trong các lớp mặt của kết cấu áo đường mềm
  Vai trò: Tham gia
  2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Finite Element Modeling of Stress Behavior of FGM Nanoplates
  2021
  Advances in Materials Science and Engineering
 • 2
  Free Vibration Exploration of Rotating FGM Porosity Beams under Axial Load considering the Initial Geometrical Imperfection
  2021
  Mathematical Problems in Engineering
 • 3
  Dynamic analysis of laminated composite plates resting on two-parameter elastic foundations subjected to moving mass
  2019
  Tạp chí Khoa học và kỹ thuật
 • 4
  Xây dựng mô hình tính tấm composite có kể đến sự tách lớp trên nền biến dạng chịu tác dụng của tải trọng di động
  2018
  Tạp chí cơ khí Việt Nam
 • 5
  Phân tích động lực học của tấm composite trên nền đàn nhớt chịu tác dụng của hệ dao động di động
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn lần thứ XIV
 • 6
  The effect of delamination on dynamic responses of composite plate under moving load
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn lần thứ XIV
 • 7
  Nghiên cứu ảnh hưởng vết nứt đến modul đàn hồi của tấm composite lớp
  2017
  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X
 • 8
  Phân tích tấm composite lớp trên nền biến dạng chịu tác dụng của hệ dao động di động
  2017
  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X
 • 9
  Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến nhiệt độ bê tông mặt đường ô tô
  2016
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam
 • 10
  Buckling analysis of corrugated pipings subjected to external pressure and surrounded by elastic medium
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải tháng 7/2016
 • 11
  Xây dựng mô hình xác định một số đặc trưng cơ học của tấm composite lớp
  2016
  Hội nghị khoa học toàn quốc "Vật liệu và kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng"
 • 12
  Tính toán tấm composite lớp trên nền đàn hồi chịu tác dụng của khối lượng di động
  2016
  Hội nghị khoa học toàn quốc "Vật liệu và kết cấu composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng"
 • 13
  Phân tích phản ứng động tấm composite cơ tính biến thiên có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ
  2015
  Tạp chí khoa học và kỹ thuật
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Giáo trình Cơ học cơ sở
  2016
  Nhà xuất bản Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin