Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Cao đẳng

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  12/08/1964
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Phòng Tài chính - Kế toán
 • mail Email:
  hangnt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0125 7024 658
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Ngành học
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp
  Chưa có thông tin
 • Nước đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh A
  Mức độ: Trung bình
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chứng chỉ
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 04/1991 - 02/1999
  Phòng Hành chính, Trường Trung cấp GTVT KVI
  Nhân viên
 • 03/1999 - nay
  Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Kế toán viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm