Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

Cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  27/05/1967
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Phường Đồng Tâm - TP. Vĩnh Yên - T. Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Phòng Tài chính - Kế toán
 • mail Email:
  nguyenthingan@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0975655096
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học tại chức
 • Nơi đào tạo
  Học viện Tài chính
 • Ngành học
  Kế toán doanh nghiệp
 • Năm tốt nghiệp
  2003
 • Nước đào tạo
  Trong nước
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh - A
  Mức độ: Không thường xuyên
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 04/2011 - nay
  Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học công nghệ GTVT
  Kế toán viên
 • 10/1989 - 10/2001
  Xưởng Cơ khí, Trường Cao đẳng GTVT
  Nhân viên kỹ thuật
 • 11/2011 - 03/2011
  Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng GTVT
  Nhân viên kỹ thuật
Các hướng nghiên cứu quan tâm