Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại nặng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của một số sinh vật tại Đồng Châu - Thái Bình
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  Năm 2008
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  An toàn lao động trong xây dựng công trình - Hệ Đại học
  Năm 2014
  Nhà Xuất bản giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin