Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Phó giáo sư/Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phân tích phi tuyến kết cấu composite cơ tính biến thiên có kể đến ảnh hưởng của các điều kiện gia cường (NAFOSTED)
  Vai trò: Tham gia
  2014
  Cấp Nhà nước
 • 2
  Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường (NAFOSTED)
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Nhà nước
 • 3
  Phân tích dao động của bản mặt cầu trực hướng bằng lý thuyết biến dạng trượt bậc cao
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • 4
  Ổn định phi tuyến của tấm và vỏ FGM và FG-CNTRC chịu tải cơ và nhiệt (NAFOSTED)
  Vai trò: Thư ký khoa học
  2016
  Cấp Nhà nước
 • 5
  Nghiên cứu xác định mô đun đàn hồi tấm bê tông xi măng mặt đường bằng phương pháp siêu âm
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 6
  Tính toán tấm mặt đường bê tông xi măng trên nền đàn hồi theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • 7
  Ổn định phi tuyến của tấm và vỏ nanocomposite FG-CNTRC chịu tải cơ và nhiệt (NAFOSTED)
  Vai trò: Thư ký khoa học
  2019
  Cấp Nhà nước
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nonlinear torsional buckling of functionally graded graphene-reinforced composite (FG-GRC) laminated cylindrical shells stiffened by FG-GRC laminated stiffeners in thermal environment
  2021
  Polymer Composites (ISI journal)
 • 2
  Nonlinear thermomechanical buckling of FG-GRC laminated cylindrical shells stiffened by FG-GRC stiffeners subjected to external pressure
  2020
  Acta Mechanica, (SCI journal)
 • 3
  Nonlinear Buckling Behavior of Spiral Corrugated Sandwich FGM Cylindrical Shells Surrounded by an Elastic Medium
  2020
  Materials (ISI journal)
 • 4
  Nonlinear buckling of orthogonal carbon nanotube-reinforced composite cylindrical shells under axial compression surrounded by elastic foundation in thermal environment
  2019
  International Journal of Computational Materials Science and Engineering (ESCI, Scopus journal)
 • 5
  An Analytical Approach of Nonlinear Thermo-mechanical Buckling of Functionally Graded Graphene-reinforced Composite Laminated Cylindrical Shells under Compressive Axial Load Surrounded by Elastic Foundation
  2019
  Journal of Applied and Computational Mechanics (SCOPUS, ESCI journal)
 • 6
  Thermomechanical postbuckling of functionally graded graphene-reinforced composite laminated toroidal shell segments surrounded by Pasternak’s elastic foundation
  8/2019
  Journal of Thermoplastic Composite Materials (Tạp chí quốc tế ISI)
 • 7
  Nonlinear buckling and postbuckling of sandwich FGM cylindrical shells reinforced by spiral stiffeners under torsion loads in thermal environment
  2019
  Acta Mechanica (Tạp chí quốc tế SCI)
 • 8
  Research on nonlinear buckling and postbuckling of orthogonal FG-CNTRC toroidal shell segments under external pressure by using energy method
  2019
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Vật rắn toàn quốc - 2018
 • 9
  A new analytical approach of nonlinear postbuckling analysis of S-FGM spiral corrugated cylindrical shells subjected to radial pressure
  2019
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Vật rắn toàn quốc - 2018
 • 10
  Nonlinear dynamic buckling analysis of Spiral stiffened FGM cylindrical shells subjected to radial pressure in thermal environment
  2019
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Vật rắn toàn quốc - 2018
 • 11
  Nonlinear vibration of oblique stiffened FGM cylindrical panels by using FSDT in thermal environment
  2019
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Vật rắn toàn quốc - 2018
 • 12
  Nonlinear thermo-mechanical buckling analysis of oblique stiffened FGM plates by using FSDT resting on elastic medium
  2019
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Vật rắn toàn quốc - 2018
 • 13
  Semi-analytical approach of nonlinear dynamic buckling analysis of FG-CNTRC corrugated toroidal shell segments under external pressure
  2019
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Vật rắn toàn quốc - 2018
 • 14
  Nonlinear buckling analysis of spiral stiffened porous FGM cylindrical shells under axial compression
  2019
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc 2019
 • 15
  A study of nonlinear vibration of shear deformable FG-GRC laminated plates resting on elastic foundation
  2019
  Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc 2019
 • 16
  Semi-analytical approach for the nonlinear vibration of shear deformable FG-GPLRC shallow spherical shells resting on visco-elastic foundation
  2019
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc 2019
 • 17
  Buckling and postbuckling behavior of FG-GRC corrugated cylindrical shells subjected to external pressure
  2019
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc 2019
 • 18
  Nonlinear buckling analysis of FG-GRC laminated plates resting on elastic foundation based on the HSDT
  2019
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc 2019
 • 19
  Nonlinear thermo-mechanical stability of Multilayer-FG plates reinforced by orthogonal and oblique stiffeners according to FSDT
  2019
  Journal of Reinforced Plastics and Composites (Tạp chí quốc tế ISI)
 • 20
  Nonlinear stability of sandwich functionally graded cylindrical shells with stiffeners under axial compression in thermal environment
  2019
  International Journal of Structural Stability and Dynamics (Tạp chí quốc tế ISI)
 • 21
  Nonlinear buckling and postbuckling of trapezoidal corrugated-core functionally graded sandwich toroidal shell segments subjected to axial loads
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 22
  Nonlinear dynamic buckling of round corrugated functionally graded sandwich cylindrical shells subjected to external pressure surrounded by elastic foundation
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 23
  Research on postbukling of spiral stiffened functionally graded shell under axial compression
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 24
  Postbuckling analysis of multilayer-corrugated-core functionally graded cylindrical panel subjected to mechanic loads
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 25
  Nonlinear buckling and postbuckling analysis of lattice eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panel subjected to mechanic loads by using FSDT
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 26
  Nonlinear approach on torsional buckling and postbuckling of functionally graded cylindrical shells reinforced by orthogonal and spiral stiffeners in thermal environment
  2018
  Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (SCI Journal)
 • 27
  Nonlinear thermo-mechanical buckling and post-buckling of multilayer FGM cylindrical shell reinforced by spiral stiffeners surrounded by elastic foundation subjected to torsional loads
  2018
  European Journal of Mechanics - A/Solids (SCI Journal)
 • 28
  Nonlinear vibration of functionally graded sandwich shallow spherical caps resting on elastic foundations by using first-order shear deformation theory in thermal environment
  2018
  Journal of Sandwich Structures & Materials (ISI Journal)
 • 29
  Buckling analysis of parallel eccentrically stiffened functionally graded annular spherical segments subjected to mechanic loads
  2018
  Mechanics of Advanced Materials and Structures (ISI Journal)
 • 30
  Phân tích nội lực bản mặt cầu có sườn tăng cường xiên theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao
  2018
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 31
  Dynamic analysis of reinforced concrete pavement plate resting on elastic foundation and subjected to moving loads
  2017
  Tuyển tập công trình hội nghị khoa học trẻ ngành GTVT (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
 • 32
  Fundemental frequency analysis of orthotropic deck bridge by using hight order shear deformation theory
  4/2017
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam
 • 33
  Ổn định động phi tuyến của trụ cầu ống thép có gân xiên gia cường chịu nén tải dọc trục phụ thuộc vào thời gian
  9/2017
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam
 • 34
  Buckling analysis of corrugated pipings subjected to external pressure and surrounded by elastic medium
  2016
  Tạp chí GTVT số 7/2016
 • 35
  Elastic stability of trapezoidal corrugated metal pipings subjected to external pressure
  2016
  Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông
 • 36
  Nonlinear dynamic analysis of shear deformable functionally graded shallow spherical shell resting on elastic foundations subjected to external pressure
  2016
  Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
 • 37
  Nonlinear buckling and postbuckling of Corrugated Core Sandwich cylindrical panel with symmetric functionally graded non-corrugated coatings subjected to mechanic load
  2016
  Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
 • 38
  Nonlinear dynamic analysis of functionally graded corrugated circular cylindrical shells subjected to external pressure
  2016
  Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
 • 39
  Nonlinear dynamic analysis of functionally graded sandwich shallow spherical shell resting on elastic foundations by using first-order shear deformation theory
  2016
  The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation
 • 40
  Nonlinear dynamic analysis of corrugated core sandwich cylindrical panel with symmetric functionally graded coatings subjected to mechanic load
  2016
  The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation
 • 41
  Nonlinear buckling and postbuckling of functionally graded sandwich corrugated toroidal shell segment subjected to external pressure
  2016
  The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation
 • 42
  Fundamental frequency of trapezoidal corrugated-core sandwich plates and cylindrical panels
  2016
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam 7/2016
 • 43
  Ultrasonic testing methods in determining Elastic modulus of concrete pavement plates
  2016
  Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông
 • 44
  Tính toán tấm Mặt đường bê tông xi măng trên nền đàn hồi chịu tải trọng tập trung theo lý thuyết Biến dạng trượt bậc cao
  9/2016
  Tạp chí Cầu Đường Việt Nam
 • 45
  Buckling analysis of stiffened functionally graded annular spherical segments subjected to thermal loads
  2015
  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
 • 46
  Nonlinear vibration of eccentrically stiffened functionally graded doubly curved shallow shells based on improved Donnell equations
  2015
  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
 • 47
  Research on nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened doubly curved shells with functionally graded coatings based on improved Donnell theory
  2015
  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ III (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
 • 48
  Nonlinear analysis on flutter of stiffened toroidal shell segments with functionally graded coatings and elastic foundation based on Ilyushin supersonic aerodynamic theory
  2015
  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ III (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
 • 49
  Nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical thin shells under axial compression surrounded by an elastic foundation
  2014
  Vietnam Journal of Mechanics
 • 50
  Research on nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened cylindrical panel with outer functionally graded coating under elastic foundation subjected to mechanical loads
  2014
  Tạp chí Giao thông Vận tải (số đặc biệt)
 • 51
  A semi-analytical approach of nonlinear static and dynamic buckling of imperfect circular cylindrical shell with functionally graded coatings on two surfaces surrounded by an elastic medium under axial compression
  2014
  Tạp chí Giao thông Vận tải (số đặc biệt)
 • 52
  Phân tích tần số dao động tự do tuyến tính của bản mặt cầu trực giao bằng lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất
  2014
  Tuyển tập báo cáo hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT (Viện khoa học Công nghệ GTVT)
 • 53
  Research on stability of parallel eccentrically stiffened annular spherical segments with functionally graded coatings under mechanic loads
  2014
  Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation
 • 54
  Nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened doubly curves shallow shells with functionally graded coatings resting on elastic foundation subjected to mechanical loads
  2014
  Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation
 • 55
  Tính toán ổn định tấm composite có cơ tính biến thiên có gân gia cường chịu tải trọng tĩnh
  2013
  Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ IX
 • 56
  Nonlinear static and dynamic buckling analysis of imperfect eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical thin shells under axial compression
  2013
  International Journal of Mechanical Sciences (Elsevier) Tạp chí quốc tế ISI
 • 57
  Buckling analysis of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical thin shells under mechanical load
  2013
  Journal of Mathematics-Physics
 • 58
  Buckling analysis of functionally graded annular spherical shells and segments subjected to mechanic loads
  2013
  Journal of Mathematics-Physics
 • 59
  Buckling of functionally graded conical panels under mechanical loads
  2012
  Composite Structures (Elsevier) Tạp chí quốc tế ISI
 • 60
  Phân tích tĩnh tấm phẳng và panel trụ composite cơ tính biến thiên có gân gia cường
  2012
  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học 45 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự
 • 61
  Phân tích ổn định tấm composite có cơ tính biến thiên chịu tải trọng tĩnh
  2012
  Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự
 • 62
  Postbuckling of stiffened functionally graded cylindrical shells subjected to axial loading
  2012
  Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation
 • 63
  Nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened functionally graded plates and shallow shells
  2011
  Vietnam Journal of Mechanics
 • 64
  Research on stability of stiffened laminated composite plates subjected to dynamic loads
  2011
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Học viện Kỹ thuật quân sự)
 • 65
  Nghiên cứu sự phá hủy của dầm dưới tác dụng của tải trọng va chạm
  2010
  Tạp chí Khoa học Công nghệ, Học viện Kỹ thuật quân sự
 • 66
  Phân tích tĩnh tấm phẳng và panel trụ composite có cơ tính biến thiên
  2010
  Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ X
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Ổn định và động lực phi tuyến của vỏ FGM nhiều lớp - Sách chuyên khảo
  2019
  Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ
 • 2
  Thiết kế Kết cấu Nhịp Cầu Thép
  2019
  NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Đặng Lê Hoàng
  Phân tích tần số dao động riêng của tấm gấp nếp và có lõi gấp nếp
  Trình độ: Thạc sĩ
  2017
 • 2
  Đỗ Hoàng Tùng
  Phân tích tấm chịu uốn có sườn tăng cường xiên và có lõi là sườn tăng cường xiên bằng lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất
  Trình độ: Thạc sĩ
  2017
 • 3
  Lê Huy Khiêm
  Phân tích ổn định phi tuyến của trụ cầu ống thép có sườn tăng cường xiên chịu nén dọc trục
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 4
  Nguyễn Ngọc Quang
  Ổn định phi tuyến của vỏ trụ NanoComposite chịu áp lực ngoài và đặt trong nền đàn hồi, ứng dụng trong phân tích đường ống thoát nước trên đường
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 5
  Vũ Trọng Huấn
  Phân tích nội lực bản mặt cầu có sườn tăng cường xiên theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 6
  Đặng Đình Duyên
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mặt đường bê tông nhựa sử dụng phụ gia SBS tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ km0+00 - km24+930.9
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 7
  Hoàng Mạnh Cường
  Nghiên cứu ứng dụng các quan điểm hiện đại để thiết kế cải tiến yếu tố hình học tuyến đường vành đai phía bắc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An từ km 0+0.00 đến km 11+90,77
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019