Nguyễn Thị Sen

Nguyễn Thị Sen

Đại học

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  27/11/1982
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  P906.CT4AX2, Bắc Linh Đàm mở rộng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Đào tạo
 • mail Email:
  sennt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0976896044
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  chuyên tu
 • Nơi đào tạo
  Trường Học viện Tài chính
 • Ngành học
  Kế toán
 • Năm tốt nghiệp
  2006
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: A
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tin học B
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 6/2008 đến nay
  Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Chuyên viên Phòng Đào tạo
Các hướng nghiên cứu quan tâm