Nguyễn Thị Thơ

Nguyễn Thị Thơ

NCS Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  04/03/1981
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Tĩnh
 • business Địa chỉ:
  P.3408 CT4A, khu đô thị Xa la, Phúc La, Hà Động, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  thont@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0976379279
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học kinh tế, ĐHQG HN
 • Ngành học
  Kinh tế chính trị
 • Năm tốt nghiệp
  2003
 • Nước đào tạo
  Trong nước
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. B1, theo khung tham chiếu Châu Âu
  Mức độ: Bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Kinh tế chính trị
 • Nơi đào tạo
  Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG HN
 • Năm cấp bằng
  2006
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ 2004 đến 2008
  Trường ĐH công nghệ GTVT
  Giảng dạy
 • Từ 2008 đến nay
  Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng dạy, NCKH và quản lý
Các hướng nghiên cứu quan tâm