Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Thị Thơm

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  14/01/1978
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thị trấn Tân Bình - Yên Sơn - Tuyên Quang
 • business Địa chỉ:
  Số nhà 1, Ngõ 161, Đường Yên Xá, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  thomnt78@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0363.129.889
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Ngành học
  Lịch sử
 • Năm tốt nghiệp
  2000
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Giao tiếp
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Nơi đào tạo
  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Năm cấp bằng
  2009
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Nơi đào tạo
  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 • Năm cấp bằng
  2016
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Giảng vien LLCT, năm 2009; Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2016
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ 01/2002 -> 02/2007
  Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT)
  Thư viện viên
 • Từ 03/2007 -> 03/2011
  Khoa Lý luận chính trị, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT)
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Từ 04/2011 -> 11/2012
  Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Từ 12/2012 -> 12/2013
  Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Từ 01/2014 ->02/016
  Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Trưởng Bộ môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Từ 03/2016 -> 06/2017
  Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng Bộ môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Từ 07/2017 đến nay
  Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Phó Trưởng khoa; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Các hướng nghiên cứu quan tâm